AIPS KARTICE

Produženje AIPS članarine za 2024-2025

Članovi Udruženja sportskih novinara Srbije mogu obnoviti članstvo, odnosno postati članovi Međunarodnog udruženja sportskih novinara (AIPS) za 2024. i 2025. godinu. Procedura za obnavljanje članstva u AIPS, počev od 10. oktobra 2021. je sledeća:

• 1. Kontaktirati kancelariju Udruženja sportskih novinara Srbije u vezi dobijanja AIPS kartice (062 1133 673)

• 2. Uplatiti iznos od 4.800 dinara na tekući račun USNS broj: 150-0000001855126-38.

• 3. Ukoliko niste obnovili članstvo u Udruženju sportskih novinara Srbije (USNS) potrebno je da uplatite članarinu za 2024. godinu (tekući račun USNS broj: 150-0000001855126-38). USNS članska karta važi za 2024. godinu, a članarina iznosi 1000 dinara.

• 4. Ukoliko do sada niste bili članovi svetskog udruženja potrebno je da na web adresi www.aipsmedia.com   kliknete na link Get your AIPS card i izaberete opciju „Become a new AIPS member“ kako bi popunili obrazac sa vašim ličnim podacima. Isto važi i za stare članove koji žele da unesu izmene u svoj profil (promena redakcije, adrese, nova fotografija, itd) s tim što biraju opciju „Edit your profile“.

Troškovi članarine, izrade AIPS kartice, konverzije i transporta za članove Udruženja sportskih novinara Srbije iznose ukupno 4.800 dinara, koje treba uplatiti na tekući račun USNS broj: 150-0000001855126-38.

Članarina u AIPS podrazumeva članstvo za period od 1. januara 2024. godine, do 31. decembra 2025. godine.