AIPS KARTICE

Produženje AIPS članarine za 2020-2021

Članovi Udruženja sportskih novinara Srbije mogu obnoviti članstvo, odnosno postati članovi Međunarodnog udruženja sportskih novinara (AIPS) za 2020. i 2021. godinu. Procedura za obnavljanje članstva u AIPS, počev od 20. novembra 2019. je sledeća:

• 1. Kontaktirati kancelariju Udruženja sportskih novinara Srbije u vezi dobijanja AIPS kartice (062 1133 673)

• 2. Uplatiti iznos od 4.800 dinara na tekući račun USNS broj: 150-0000001855126-38.

• 3. Ukoliko niste obnovili članstvo u Udruženju sportskih novinara Srbije (USNS) potrebno je da uplatite članarinu za 2019/20. godinu (tekući račun USNS broj: 150-0000001855126-38). USNS članska karta važi za period 2019/2020, a dvogodišnja članarina iznosi 1000 dinara.

• 4. Sa adresom i lozinkom USNS pristupa se bazi podataka AIPS-a i proverava da li Vaše ime već postoji na listi članova..

• 5. Pritiskom na link sa leve strane pod nazivom „Add/Modify members“ ulazi se u bazu podataka AIPS. Ukoliko Vaše ime već postoji u bazi podataka, proverite njihovu tačnost, a ako postoji potreba za izmenama podataka ili fotografije pristupite svom formularu – dvostrukim klikom na broj kartice. Kada završite unos podataka kliknite obavezno „Save“, u donjem levom uglu formulara.

• 6. Ukoliko prvi put pristupate, potrebno je otvoriti nov nalog – pritiskom na link „New“ u dnu strane i popuniti ga sa svojim podacima.
Troškovi članarine, izrade AIPS kartice, konverzije i transporta za članove Udruženja sportskih novinara Srbije iznose ukupno 4.800 dinara, koje treba uplatiti na tekući račun USNS broj: 150-0000001855126-38.

Članarina u AIPS podrazumeva članstvo za period od 1. januara 2020. godine, do 31. decembra 2021. godine.