Tako je, na sjajan način, konkretizovana saradnja koju naše Udruženje ima sa Fakultetom za sport, uz jasnu želju obe strane da se nastavi i proširi. Ovim studentima, budućim sportskim novinarima, omogućeno je da neometano prate domaća sportska zbivanja i sakupljaju dragoceno iskustvo.