Nagrade Sve vesti

Priznanja čekaju najbolje

Udruženje sportskih novinara Srbije i ove godine organizuje izbor “Sportiste godine” – tradicionalnu akciju kojom najuspešniji sportisti dobijaju odgovarajuće priznanje od onih koji su najmerodavniji da im jedno takvo priznanje dodele – sportskih novinara. Molimo Vas da uzmete učešće u ovoj akciji i pošaljete svoje predloge do 5. decembra 2013.

Proglasićemo “ Novinara godine “, “Kameru godine” i “Dopisnika godine“, a predviđene su i nagrade „Za životno delo“ i trofej “Branka Prelević” (za doprinos razvoju ženskog sportskog novinarstva). Specijalno priznanje dodelićemo za “Izdavački poduhvat godine“

Kriterijumi za dodelu ovih nagrada su sledeći:

1.“Novinar godine” – Za ovo priznanje mogu konkurisati svi novinari iz elektronskih i štampanih medija koji su tokom godine imali veći broj tekstova, reportaža, prenosa, feljtona ili drugih vrsta novinarskih izraza, kojima su  obeležili godinu i ostavili značajan trag u sportskom novinarstvu. Kandidati za ovo priznanje moraju imati besprekorno čiste biografije sa stanovišta moralnog i etičkog  kodeksa, kao i da su svojim radom doprineli podizanju profesionalnog  nivoa i ugleda sportskog novinarstva.

2. “Kamera godine” – Za ovo priznanje mogu konkurisati kamermani i fotoreporteri koji su tokom 2013 imali veći broj zapaženih fotografija, fotoreportaža, snimaka, reportaža i prenosa kojima su takođe obeležili godinu i ostavili značajan trag u svojoj profesiji. Mogu konkurisati kolege koji imaju čiste biografije i koje su svojim radom značajno doprinele podizanju profesionalnog nivoa i ugleda sportskog novinarstva.

3. “Životno delo” – Podrazumeva seda za ovu nagradu mogu konkurisati sportski novinari, fotoreporteri i kamermani koji su u svom dugogodišnjem radu dali izuzetno veliki doprinos podizanju ugleda, nivoa i ukupnog tretmana profesije “sportski novinar”.

4. “Dopisnik godine”  – Za ovu nagradu mogu konkurisati dopisnici svih medijakoji su izveštavali o značajnim događajima, a zbog kriterijuma za dodelu nagrade “Novinar godine” ne mogu ući u ravnopravnu konkurenciju za istu. Kandidati zaovu nagradu moraju ispunjavati iste profesionalne uslove kao i za nagradu “Novinar godine”.

5.“Nagrada Branka Prelević” – Za ovo priznanje mogu konkurisati sve žene sportski novinari koje su tokom godine imale više tekstova, reportaža, intervjua, feljtona itd. u kojima su na sebi svojstven način pisale ili govorile o sportu. Isti profesionalni uslovi važe i za ovu nagradu kao i za sve ostale.

6.“Izdavački poduhvat godine” – Specijalno priznanje dodeljuje se autoru ili izdavaču knjige koja je izašla iz štampe u prethodnoj godini i dala najveći doprinos razvoju sportskog novinarstva.

Svi kandidati moraju biti punopravni članovi USNS, što podrazumeva plaćenu članarinu za tekuću godinu.

Predloge za nagrade sa adekvatnim obrazloženjem i prilozima (tekstovi, fotografije, snimci) mogu slati redakcije, pojedinci i sekcije sportskih novinara iz Srbije na adresu: Udruženje sportskih novinara Srbije, Resavska 28, 11000 Beograd ili putem E-maila: usns@uns.org.rs.

Za više informacija možete se obratiti generalnom sekretaru USNS Slobodanu Igrutinoviću na telefon i faks broj: 011 33 46 109.

Sve predloge razmatraće sedmočlani žiri sastavljen od nauglednijih sportskih novinara. Ceremonija dodele priznanja kao i proglašenje sportiste godine obaviće se krajem decembra 2013. godine o čemu će uslediti naknadno obaveštenje.

Rok za slanje predloga je 5. decembar 2013. godine.