Saopštenja Sve vesti

Preminuo Svetozar Sveto Vlahović

Poznati novinar Svetozar Sveto Vlahović, direktor Novinsko–izdavačke ustanove Panorama koja izdaje srpski nedeljnik „Jedinstvo“ na Kosovu i Metohiji i dugogodišnji član i funkcioner UNS-a i Saveza novinara Jugoslavije preminuo je juče u Beogradu u 73. godini.

Rođen je u Ponoševcu kod Đakovice 1948. godine. Odrastao je u Peći gde je završio osnovnu školu i gimnaziju a studije srpskog jezika i književnosti u Prištini.

Redakcija „Jedinstva“ je bila njegov drugi dom i pratila ga je celog radnog veka, od studentskih dana kada je postao saradnik, zatim urednik sportske rubrike, glavni i odgovorni urednik od 1993. do 1996. godine i direktor od 2004. godine.

Rodnu Metohiju napustio je u septembru 1999. godine kada je sa svojim kolegama organizovao izdavanje „Jedinstva“ u severnoj Kosovskoj Mitrovici.

Potpredsednik UNS-a bio je od 1992. do 1996. godine, a član Upravnog odbora Saveza novinara Jugoslavije od 1995. do 2000. godine.

Bio je i šahovski majstor i vrhunski poznavalac ovog sporta.