Postanite član

Poštovane kolege,

Udruženje sportskih novinara Srbije počelo je sa izdavanjem legitimacija za 2023. godinu. Članarina za naredni period od godinu dana iznosi 1.000,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun Udruženja br. 150-0000001855126-38 (Direktna banka).  Svrha uplate: Članarina 2023, Korisnik: Udruženje sportskih novinara Srbije.

Uslovi za dobijanje legitimacije su nepromenjeni:

Za dosadašnje članove :

(Oni koji poseduju legitimaciju za 2021/22 god):

–  Popunjen elektronski zahtev za obnovu članstva OVDE

– Uplaćena članarina

Za bivše članove koji žele da obnove članstvo :

(Oni  koji ne poseduju legitimaciju za 2021/22 godinu)

  • popunjen elektronski zahtev za obnovu članstva OVDE
  • Jedna fotografija u elektronskoj formi
  • Uplaćena članarina

Za nove članove:

– popunjen elektronski zahtev za prijem u članstvona OVDE

– Jedna fotografija u elektronskoj formi

– Potvrda redakcije o radnom odnosu ili honorarnoj saradnji

– Dokazi o novinarskom radu u skladu sa Članom 4. Pravilnika  o prijemu članstva

– Uplaćena  članarina

Pravilnik  o prijemu članstva može se pogledati na veb strani DOKUMENTA

Potrebna dokumenta treba poslati na adresu:

Udruženje sportskih novinara Srbije, Resavska 28, I sprat, 11 000 Beograd,

Ili u elektronskoj formi na E-mail : office@usns.rs

Za sve bliže informacije možete se obratititi kancelariji USNS na telefon:

062-11-33-673; ili elektronskom poštom: office@usns.rs