Saopštenja

PODRŠKA SOS KANALU

Udruženje Sportskih novinara Srbije pruža punu podršku kolegama sa SOS kanala koji su u svom saopštenju od 13. maja 2015.godine zatražili da pravosudni organi ove zemlje konačno reše njihov problem i donesu presudu koja se čeka već punih 9 (devet) godina!!!
sos-kanal
Pozivajući se na član 6. Evropske konvenciju o ljudskim pravima, u kome se kaže da svako ima pravo na suđenje u razumnom roku, naše kolege ukazuju na činjenicu da su u ovom slučaju, svi razumni rokovi prošli.

Svakom laiku je jasno da je SOS kanal drastično oštećen dodeljivanjem neispravne frekvencije od strane RATEL-a i ta prosta činjenica dobro je poznata svima koji prate ovu domaću sportsku televiziju. Nejasno je samo zašto pravosudni organi Srbije toliko dugo odlažu donošenje konačne presude, obzirom da je u prvostepenom postupku, stručnim veštačenjem krivica RATELA i RRA nepobitno utvrđena. Zvuči prosto neverovatno podatak da se na razmatranje žalbe u Apelacionom sudu čeka skoro dve godine!

Solidarišući se sa svojim kolegama kojima je zbog ovakvog odnosa sudskih organa, ozbiljno ugrožena egzistencija, Udruženje sportskih novinara Srbije apeluje na sve nadležne institucije da učine sve što je u njihovoj moći, da se ovaj problem što pre reši i SOS kanalu omogući normalan rad.