Saopštenja

PODRŠKA FOTOREPORTERIMA

Udruženje sportskih novinara Srbije podržava kolege fotoreportere, koji upozoravaju na pogubne posledice donošenja Autentičnog tumačenja Zakona o autorskim i srodnim pravima i apeluje na poslanike Skupštine Srbije da ne prihvate predloženi akt.

fotoreporter
Autentično tumačenje Zakona o autorskim i srodnim pravima predviđa da se autorskim delom ne može smatrati i uživati autorsko-pravnu zaštitu, svaka rutinski izrađena fotografija, koja se pojavljuje i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina autora.

U obrazloženju se navodi da su obične fotografije, a posebno one koje su u sastavu novinarskog članka kao ilustracija teksta, rezultat isključivo mehaničke, rutinske, odnosno fizičke radnje, te da treba da imaju pravnu zaštitu na osnovu opštih principa građanskog prava, ali ne u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Ovakvo rešenje u suprotnosti je sa svim današnjim zakonskim standardima. USNS deli stav kolega da je Zakon o autorskim i srodnim pravima dobar, pa nema potrebe za Autentičnim tumačenjem. Finansijske posledice ovakvog akta bile bi pogubne za naš narod, jer bi „penale“ pred sudom u Strazburu plaćali poreski obveznici Srbije.

Još jednom apelujemo na poslanike da ne donose ishitrene odluke koje mogu proizvesti brojne negativne posledice.

Izvršni odbor USNS