Nagrade Sve vesti

Počelo prijavljivanje

Udruženje sportskih novinara Srbije i ove godine organizuje izbor “Sportiste godine” – tradicionalnu akciju kojom najuspešniji sportisti dobijaju odgovarajuće priznanje od onih koji su najmerodavniji da im jedno takvo priznanje dodele – od sportskih novinara. Molimo Vas da uzmete učešće u ovoj akciji i pošaljete predloge.

Rok za slanje predloga je 10. decembar 2015.

Što se tiče priznanja za najbolje pojedince u našem esnafu i ovog puta ćemo proglasiti “ Novinara godine “, “Kameru godine”, “Dopisnika godine“ i “Životno delo”, a nagradu “Branka Prelević” dodelićemo za doprinos razvoju ženskog sportskog novinarstva. Specijalno priznanje uručićemo za “Izdavački poduhvat godine“.

Kriterijumi za dodelu ovih nagrada su sledeći:

1. “Novinar godine” – Za ovo priznanje mogu konkurisati svi novinari iz elektronskih i štampanih medija koji su tokom godine imali veći broj tekstova, reportaža, prenosa, feljtona ili drugih vrsta novinarskih izraza, kojima su obeležili godinu i ostavili značajan trag u sportskom novinarstvu.

Kandidati za ovo priznanje moraju imati besprekorno čiste biografije sa stanovišta moralnog i etičkog kodeksa, kao i da su svojim radom doprineli podizanju profesionalnog nivoa i ugleda sportskog novinarstva

2. “Kamera godine” – Za ovo priznanje mogu konkurisati kamermani i fotoreporteri koji su tokom 2015. imali veći broj zapaženih fotografija, fotoreportaža, prenosa itd. kojima su takođe obeležili godinu i ostavili značajan trag u svojoj profesiji.

I za ovo priznanje mogu konkurisati samo kolege koje imaju čiste biografije i koje su svojim radom značajno doprinele podizanju profesionalnog nivoa i ugleda sportskog novinarstva.

3. “Životno delo” – Podrazumeva se da za ovu nagradu mogu konkurisati sportski novinari, fotoreporteri i kamermani, koji su u svom dugogodišnjem radu dali izuzetno veliki doprinos podizanju ugleda, nivoa i sveukupnog tretmana profesije “sportski novinar”.

4. “Dopisnik godine” – Za ovu nagradu mogu konkurisati dopisnici svih medija koji su izveštavali o značajnim događajima, a zbog kriterijuma za dodelu nagrade “Novinar godine” ne mogu ući u ravnopravnu konkurenciju za istu. Kandidati za ovu nagradu moraju ispunjavati iste profesionalne uslove kao i za nagradu “Novinar godine”.

5. “Nagrada Branka Prelević” – Za ovo priznanje mogu konkurisati sve žene sportski novinari koje su tokom godine imale više tekstova, reportaža, intervjua, feljtona itd. u kojima su na sebi svojstven način pisale ili govorile o sportu. Isti profesionaslni uslovi važe za ovu nagradu kao i za sve ostale.

6. “Izdavački poduhvat godine” – Specijalno priznanje dodeljuje se autoru ili izdavaču knjige koja je izašla iz štampe u prethodnoj godini i dala najveći doprinos razvoju sportskog novinarstva.

Svi kandidati moraju biti punopravni članovi USNS, što podrazumeva plaćenu članarinu za tekuću godinu.

Predloge za nagrade sa adekvatnim obrazloženjem i prilozima (tekstovi, fotografije, snimci) mogu slati redakcije, pojedinci i sekcije sportskih novinara iz cele Srbije na adresu Udruženje sportskih novinara Srbije, Resavska 28, 11000 Beograd ili putem E-maila: usns@uns.org.rs.

Sve predloge razmatraće sedmočlani žiri sastavljen od nauglednijih sportskih novinara.

Rok za slanje predloga je 10. decembar 2015. godine.

Ceremonija dodele priznanja kao i proglašenje sportiste godine obaviće se krajem decembra 2015. godine o čemu će uslediti naknadno obaveštenje.

Za više informacija možete se obratiti generalnom sekretaru USNS, Slobodanu Igrutinoviću na tel/fax: 011-33-46-109; E-mail: usns@uns.org.rs ili na adresu: Udruženje sportskih novinara Srbije, Resavska 28, 11000 Beograd.