Sve vesti

NOVE ČLANSKE KARTE

Udruženje sportskih novinara Srbije počelo je sa izdavanjem legitimacija za 2013/14 godinu. Članarina za naredni dvogodišnji period iznosi 2.000 (dve hiljade) dinara i uplaćuje se na žiro račun Udruženja br. 125-1722769-49 kod Piraeus banke.

Uslovi za dobijanje legitimacije su nepromenjeni:

Za dosadašnje članove koji poseduju legitimaciju za 2011/12 god:

–  potvrda o uplaćenoj članarini

Za bivše članove koji žele da obnove članstvo, a ne poseduju legitimaciju za 2011/12 :

–  popunjen Zahtev za obnovu članstva

–  jedna fotografija u elektronskoj formi

–  potvrda o uplaćenoj članarini

Za nove članove:

–  popunjen Zahtev za prijem u članstvo

–  jedna fotografija u elektronskoj formi

–  potvrda redakcije o radnom odnosu ili honorarnoj saradnji

–  dokazi o novinarskom radu u skladu sa članom 4. Pravilnika  o prijemu članstva

–  potvrda o uplati članarine

Zahtev za prijem i obnovu članstva u USNS možete preuzeti na našem sajtu: www.usns.rs  na strani POSTANITE ČLAN.

Pravilnik  o prijemu članstva može se pogledati na veb strani DOKUMENTA

Potrebna dokumenta treba poslati na adresu:

Udruženje sportskih novinara Srbije, Resavska 28, I sprat, 11000 Beograd,

ili u elektronskoj formi na E-mail: usns@uns.org.rs

ili na fax: 011/334-1815

Novinari koji žele da se, preko našeg Udruženja, učlane u Udruženje novinara Srbije  i ostvare  popuste u prevozu (JAT 30%; Železnice 50%; Drumski saobraćaj 30%) i druge PRIVILEGIJE mogu to ostvariti popunjavanjem  ZAHTEVA i uplatom članarine za oba udruženja na tekući račun  USNS  sa popustom od 20% . ZAHTEV se može preuzeti na veb strani POSTANI ČLAN, a spisak PRIVILEGIJA koje se ostvaruju članstvom u UNS može se pogledati na istoj veb stranici, ili na sajtu UNS-a: www.uns.org.rs

Članarina za oba Udruženja iznosi 4.500 dinara i plaća se u dve rate. Prva rata u iznosu od 3.000 dinara uplaćuje se do 31. januara 2013. godine,  a druga u iznosu od 1.500 dinara do 31. janauara 2014. godine.

Za sve bliže informacije možete se obratititi  kancelariji USNS na telefone: 011 334-6109 i 011 334-1815

Generalni sekretar USNS
Slobodan Igrutinović