Aktivnosti

AIPS SLEDI POLITIKU MOK-A

Udruženje sportskih novinara Srbije (USNS) nije uspelo da spreči prijem Asocijacije sportskih novinara takozvane Republike Kosovo u AIPS na Kongresu te organizacije u Dohi. Svetska asocijacija sportskih novinara rukovodila se primerom MOK-a i jednog broja sportskih federacija koje su prihvatile članstvo Kosova i argumenti Srbije ovog puta pali su u vodu.

Na kontinentalnoj sednici AIPS Evrope nakon podnošenja predloga, došlo je, na momente i do bučne rasprave. Predsednik USNS-a Predrag Milinković istakao je da Kosovo još uvek nije priznato od strane velikog broja država, da nije član Generalne Skupštine Ujedinjenih Nacija i da se ta teritorija, uprkos samoproklanovanoj nezavisnosti, nalazi pod privremenom upravom organa Ujedinjenih nacija.

Predstavnik sportskih novinara Srbije naveo je da je Asocijacija sportskih novinara Kosova jednonacionalno udruženje u kome nema Srba, koji takođe žive na toj teritoriji, ali u teškim uslovima i često pod pritiskom. Druga strana odgovorila je da su oni otvoreni za sve, ali da Srbi sami ne žele da se učlane.

Protiv prijema Kosova za punopravnog člana AIPS-a glasalo je 9 država. Grci i Rumuni smatrali su da niko, ko nije član Generalne Skupštine Ujedinjenih Nacija, nema status države i ne može biti primljen u AIPS Evrope, samim tim ni u AIPS. Međutim, predstavnici 22 zemlje glasali su za prijem Kosova, a tri članice bile su uzdržane.

Većinom glasova na kontinentalnoj sednici AIPS Evrope tako je odlučeno da se Svetskoj asocijaciji sportskih novinara uputi predlog da Asocijacija sportskih novinara Kosova postane punopravni član AIPS-a. Formalno-pravno priznanje će biti potvrđeno na Kongresu u sredu.

Udruženje sportskih novinara Srbije (USNS) nekoliko godina preko svojih predstavnika na Kongresima i u Izvršnom odboru AIPS Evrope odolevalo je pritiscima i argumentima uspevalo da spreči prijem Kosova u te organizacije. Ovog puta u Dohi su prevladali neki drugi interesi.