Produženje AIPS članarine za 2016-2017.

Članovi Udruženja sportskih novinara Srbije mogu obnoviti članstvo, odnosno postati članovi Međunarodnog udruženja sportskih novinara (AIPS) za 2016. i 2017. godinu. Procedura za obnavljanje članstva u AIPS, počev od 20. novembra 2015. je sledeća:

•    1. Kontaktirati kancelariju Udruženja sportskih novinara Srbije u vezi dobijanja AIPS kartice (011 33 46 109, 011 33 41 815)

•    2. Uplatiti iznos od 4.800 dinara na žiro račun USNS broj: 125-1722769-49.

•    3. Ukoliko niste obnovili članstvo u Udruženju sportskih novinara Srbije (USNS) potrebno je da uplatite članarinu za 2016. godinu (žiro račun USNS broj: 125-1722769-49). USNS članska karta važi za period 2015/2016, a dvogodišnja članarina iznosi 2.000 dinara.

•    4. Sa adresom i lozinkom USNS pristupa se bazi podataka AIPS-a i proverava da li Vaše ime već postoji na listi članova. Adresa je: http://extranet.aipsmedia.com/admin/. Password i username poznati su Slobodanu Igrutinoviću, generalnom sekretaru USNS-a.

•    5. Pritiskom na link sa leve strane pod nazivom „Add/Modify members“ ulazi se u bazu podataka AIPS. Ukoliko Vaše ime već postoji u bazi podataka, proverite njihovu tačnost, a ako postoji potreba za izmenama podataka ili fotografije pristupite svom formularu – dvostrukim klikom na broj kartice. Kada završite unos podataka kliknite obavezno „Save“, u donjem levom uglu formulara.

•    6. Ukoliko prvi put pristupate, potrebno je otvoriti nov nalog – pritiskom na link „New“ u dnu strane i popuniti ga sa svojim podacima.

Troškovi članarine, izrade AIPS kartice, konverzije i transporta za članove Udruženja sportskih novinara Srbije iznose ukupno 4.800 dinara, koje treba uplatiti na žiro račun USNS broj: 125-1722769-49.

Članarina u AIPS podrazumeva članstvo za period od 1. januara 2016. godine, do 31. decembra 2017. godine.